Gelieve bij een afspraak met het volgende rekening te houden:

  • Boek 2 afspraken in als u met 2 personen op consultatie komt.
  • Neem steeds uw identiteitskaart mee op consultatie.
  • Het RIZIV en de Orde der Artsen verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. De controles hierop nemen steeds meer toe naar aanleiding van de overgang naar het elektronisch voorschrift.

    Uw huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag of per e-mail. Vraag dus steeds voldoende voorschriften als u op consultatie komt.

    Op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date.

  • Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

 

  • Gelieve voor een huisbezoek te bellen voor 10u, tenzij bij hoogdringendheid.
  • Huisbezoeken zijn voorbehouden voor zwaar zieke en minder mobiele patiënten. Er wordt dan ook aangeraden om indien mogelijk zelf op consultatie te komen. De praktijkruimte biedt immers betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. 

Om praktische redenen wordt eenkel op afspraak gewerkt.

Een afspraak kan ook telefonisch aangevraagd worden.

 

TIJDELIJKE PATIËNTENSTOP T.E.M. 30 SEPTEMBER 2024

Om een goede zorg te kunnen blijven bieden aan al onze huidige patiënten, zien wij ons momenteel genoodzaakt om een tijdelijke patiëntenstop in te voeren. 

Voormiddag Namiddag Avond
Maandag Dr. Veerle Desimpelaere Dr. Charlotte Doise Dr. Charlotte Doise
Dinsdag Dr. Charlotte Doise Dr. Veerle Desimpelaere Dr. Veerle Desimpelaere
Woensdag Dr. Charlotte Doise Dr. Veerle Desimpelaere Dr. Veerle Desimpelaere
Donderdag Dr. Veerle Desimpelaere Dr. Charlotte Doise Dr. Charlotte Doise
Vrijdag Dr. Charlotte Doise OF Dr. Veerle Desimpelaere Dr. Veerle Desimpelaere OF Dr. Charlotte Doise Dr. Veerle Desimpelaere OF Dr. Charlotte Doise