Onze visie

Als huisarts wensen wij een eerste aanspreekpunt te zijn voor al onze patiënten, van jong tot oud.
Wij leveren een zo volledig mogelijke kwalitatieve zorg die wetenschappelijk onderbouwd is, met aandacht voor het lichamelijke en het psychisch welzijn.
Voor ons staat de patiënt centraal en heeft dan ook een actieve rol in zijn eigen gezondheid. Wij bieden een luisterend oor, geven advies en staan de patiënt bij in het maken van medische beslissingen.


Waarvoor kan u bij ons terecht ?

 • Acute infectieziekten (verkoudheid, oorontsteking, buikgriep...)

 • Diagnose en opvolging van chronische aandoeningen (diabetes, hoge bloeddruk, hart- en longziekten, nierinsufficiëntie...) 

 • Aandacht voor preventie zoals bloedafnames, zorgtraject, aanpak risico op hart - en vaatziekten

 • Electrocardiogram (ECG)

 • Preoperatieve onderzoeken

 • Gynaecologie (uitstrijkje, advies over anticonceptie, opvolging zwangerschap...)

 • Vaccinaties (baby’s en kinderen, volwassenen, reisvaccinaties)

 • Kleine heelkunde: hechten

 • Behandeling van huidletsels/wratten (cryotherapie)

 • Wondzorg

 • Infiltratie van gewrichten

 • Reisadvies

 • Advies en begeleiding rond levenseinde

 • Psychologisch advies 

 • ...